Řešení Elte Group ve světě

Vybraná řešení a zavedení systémů v evropských hlavních městech

ZAVEDENÍ
VILNIUS
ZAVEDENÍ
VARŠAVA
ZAVEDENÍ
SOFIA
ZAVEDENÍ
LUBLAŇ
VYBER MĚSTO
Kliknutím na název města
zobrazíte podrobnosti o zavedení systémů
ZAVEDENÍ
VILNIUS | LITVA
POČET OBYVATEL
545 280
ROZLOHA MĚSTA
401 KM²

Rozlohou největší město v pobaltských státech. V souvislosti s novelou zákona o sběru a nakládání s odpady v Litvě vyhlásil Vilnius výběrové řízení na sběr odpadu v rámci města. Jedním z požadavků zadavatele bylo použití monitorovacího systému vozidel GPS, systému identifikace kontejnerů RFID a systému vážení odpadu ve vozidlech společnosti poskytující služby sběru odpadu. Tento typ technických řešení byl implementován společností Elte GPS v největším obecním podniku v Litvě - Ecoservice, který vyhrál výše uvedené výběrové řízení.

Městské podniky, komunální služby
Ecoservice
ZAVEDENÍ
VARŠAVA | POLSKO
POČET OBYVATEL
1 764 615
ROZLOHA MĚSTA
517,24 KM²

Varšava je největší město v Polsku. Z hlediska počtu obyvatel se řadí na 10. místo mezi evropskými hlavními městy. Ve Varšavě byly v roce 2014 implementovány systémy monitorování vozidel GPS, systémy identifikace kontejnerů RFID a vážení odpadu na vozidlech takových společností, jako jsou Remondis a SUEZ. Rozsah realizovaných implementací společností Elte GPS vycházel z požadavků výběrového řízení na sběr odpadu v hlavním městě Polska.

Městské podniky, komunální služby
Remondis
SUEZ
ZAVEDENÍ
SOFIA | BULHARSKO
POČET OBYVATEL
1 290 502
ROZLOHA MĚSTA
1038,8 KM²

Sofia je největší město Bulharska ležící v západní části této země. Společnost SPTO nás v rámci většího projektu pověřila realizací pilotní implementace, která zahrnovala vybavení vozidel identifikačními systémy RFID a vážící technikou. Kromě toho Elte GPS v rámci objednávky provedla návrh a přizpůsobení slotů pro vozidla ke snadnější instalaci výše uvedených systémů.

Městské podniky, komunální služby
SPTO
ZAVEDENÍ
LUBLAŇ | SLOVINSKO
POČET OBYVATEL
249 700
ROZLOHA MĚSTA
275 KM²

Lublaň je největší město Slovinska. V rámci nabídkového řízení vyhlášeného společností Snaga d.o.o. byl dodán náš systém na podporu správy vozidel a procesu sběru odpadu v Lublani. Vozidla byla vybavena GPS lokátory, senzory pro provoz vážících zařízení, systémy zaznamenávajícími pracovní dobu posádky a stavovými panely pro hlášení nesrovnalostí během procesu sběru odpadů.

Městské podniky, komunální služby
Snaga d.o.o.

Naši zákazníci

Ukázkou kvality a spolehlivosti řešení nabízených společností Elte Group jsou její klienti, mezi kterými jsou podniky z různých odvětví – komunální a vodohospodářské služby, doprava, záchranné sbory, veřejná doprava, železnice. Níže jsou uvedeny některé z nich.