Ochrana soukromí

Všeobecné informace

Vaše osobní údaje budou u nás zpracovány výlučně s předpisy dle zákona o ochraně osobních údajů. Níže uvedené předpisy informují o charakteru, období, cílech shromážděných osobních dat a jejich použití. Nastavení ochrany soukromí se týká výlučně našich internetových stránek. Jestli budete přesměrováni na jiné stránky prostřednictvím odkazů na našich stránkách, pak mohou platit jiná pravidla.

Politika využívání souborů cookies

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookies jsou informační údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení a jsou určeny pro použití na webových stránkách. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení prohlížečem a unikátní číslo.

Účel ukládání a přístup k informacím obsažených v souborech cookies

Webový prohlížeč nepoužívá cookies ke shromažďování osobních informací o uživatelích. Tyto údaje slouží pouze pro statistické účely a pro uživatelské zlepšení Vašich webových stránek, vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

Na internetových stránkách jsou uloženy cookies pro:

 • sběr obecných a anonymních statistických dat pomocí analytických nástrojů: Google Analytics [správce cookie: Google Inc. se sídlem v USA]
 • prezentaci multimediálního obsahu na internetových stránkách, které jsou načteny z externí stránky: www.youtube.com [správce cookie: Google Inc. se sídlem v USA]

Souhlas s používáním souborů cookies

Můžete vyjádřit svůj souhlas (nebo nesouhlas) na zaznamenávání souborů cookies změnou nastavení prohlížeče. Webový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Popis a způsoby, jak změnit nastavení souborů cookies je k dispozici v menu "Nápověda" Vašeho prohlížeče.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s plněním požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 od 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a také o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení a ustanovení o ochraně osobních údajů "RODO"), jste byli informováni o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů a také o souvisejících vlastnických právech. Tato pravidla vstoupila v platnost dnem 25. května 2018.

 1. Správcem osobních údajů je společnost Elte GPS Sp. z o. o. se sídlem v Krakově 30-719, ulice Gromadzka 71, a spoluadministrátor, což je skupina společností, mezi které patří: Elte GPS Logistic Sp. z o. o. se sídlem v Krakově 30-719, ulice Gromadzka 71, Elte GPS GmbH se sídlem v Hemmingen (Německo) 30966, Hoher Holzweg 17.
 2. Inspektor ochrany osobních údajů: Maciej Rymaszewski; kontakt: iod@eltegps.pl.
 3. Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů, dohod a na základě poskytnutého souhlasu.
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem/účely:
  • čl. 6 § 1 a) osoba, na kterou se vztahují údaje vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů v jednom nebo větším počtu specifických cílů
  • čl. 6 § 1 b) zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, ve které je jedna strana smlovy osobou, k níž se vztahují osobní údaje
  • čl. 6 § 1 b) zpracování je nezbytné pro splnění právního závazku ležícího na zpracovateli údajů.
 5. V souvislosti se zpracováním údajů pro účely uvedené v odstavci 4 příjemci Vašich osobních údajů mohou být orgány veřejné moci a právnické osoby vykonávající veřejné úkoly, nebo pracující na objednávku státních orgánů nebo dalších organizací, které na základě příslušných smluv, zpracovávají osobní údaje, v souborech správce.
 6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nutnou k realizaci cílů uvedených v odstavci 4 a pak ještě po dobu a v rozsahu vyžadovanou právnímy předpisy.
 7. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů,jsou Vám poskytovány následující práva: právo na přístup k osobním informacím, právo na poskytování údajů, právo na opravu údajů v případě, pokud jsou údaje chybné nebo neúplné, právo požadovat odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenuto), právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování údajů.
 8. 8. V případě, pokud se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu subjektu ke zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1. – maily RODO), Vám je uděleno právo na odvolání tohoto souhlasu v každém okamžiku. To ale nemá vliv na odpovídající zpracování, které bylo provedeno na základě povolení do jeho odvolání, v souladu s platnými právními předpisy.
 9. V případě, že se vyskytnou informace o nezákonném zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost či dovolání na příslušný orgán dohledu v oblasti ochrany osobních údajů.
 10. V situaci, kdy se zpracování osobních dat provádí na základě souhlasu osoby, ke které se údaje vztahují, tak osobní údaje, které osoba předává správci, jsou na dobrovolné dohodě.
 11. Poskytování Vašich osobních údajů je povinné v případě, že to stanovuje zákonný předpis, nebo na základě, že je to uvedeno v uzavřené dvoustranné smlouvě.
 12. Vaše údaje mohou být zpracovány v automatickém režimu, a nebudou profilovány.
 13. Vaše osobní údaje nebudou předány třetímu státu/mezinárodní organizace.

REFERENCE