SMOK iPGO

SMOK iPGO je aplikace určená pro mobilní zařízení, která pomáhá při inventarizaci nádob. Umožňuje provádět kontrolu, jestli obyvatelé třídí a likvidují odpad v souladu s nařízeními a smlouvami.

Aplikace SMOK iPGO na mobilních zařízení umožňuje:

  • rychlou a jednoduchou kontrolu správnosti prováděné inventarizace popelnic;
  • kontrolu popelnic i u firem a občanů, kteří nemají očipované nádoby;
  • rychlé a jednoduché hlášení o nepředvídané situaci ve formě poznámek a fotek;
  • ověřuje požadavky nahlášeny pro daný sběrný bod odpadu; stanový zdroj dodatečných informací v případě reklamací nebo sporných situací;
  • kontrolu práce pomocí lokalizace pracovníka při zapnutí aplikace.

Hledání stanoviště svozu odpadu, ve kterém nastala nepředvídaná situace

Výsledky vyhledávání

Výbrání bodu svozu odpadu, ve kterém nastala nepředvídaná situace

Dodatečné poznámky

Přidané foto

REFERENCE