Systém identifikace pomocí čarových kódů

Idetifikace odběru komunálního odpadu, jeho množství a druhu je možne i využitím technolgie čárových kódů. Řešením umožňujícím kontrolu tříděného zběru komunálního odpadu s využitím čárových kódů je systém ET Bar Code.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY SYSTÉMU:
MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN NA RŮZNÝCH TYPECH POPELNIC, KONTEJNERŮ A PYTLŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
MOŽNOSTÍ JE TISK ETIKET Z APLIKACE PRO TISK
JE MOŽNÉ POUŽÍT RŮZNÉ DRUHY ETIKET S ČÁROVÝMI KÓDY
ODHALUJE A SIGNALIZUJE ODCHYLKY BĚHEM REALIZACE NAPLÁNOVANÉ TRASY
MOŽNOSTÍ JE MANUÁLNÍ ODEČÍTÁNÍ ETIKET S ČAROVÝMI KÓDY PŘI ODBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU
JE VYBAVEN PROFESIONÁLNÍMI ZAŘÍZENÍMI

idetifikace je vykonávána pomocí manuální čtečky čárových kódů s dobíjecí stanicí umístněnou na vozidle a zároveň pomocí etiket s čárovými kódy umístněnými na různých druzích popelnic, kontejnerů a pytlů na komunální odpad

SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE A KOTNROLY TRAS, VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
SPOLUPRACUJE S TERMINÁLEM PDA (ET Connect).

REFERENCE