Systém komunikace s řidičem

Systém ET Connect pomáha zlepšovat vykonávání pracovních úkolů. Umožňuje mimo jiné komunikaci s řidičem, navigaci GPS,diagnostiku jednotlivých zařízení (elementů) systémů ELTE GPS namontovaných na popelářském vozu.

Umožňuje zároven zobrazování plánu trasy na základě jednotlivých bodů realizace pracovních úkolů. V případě nepředvídaných událostí může obsluha o nich informovat pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek, ke kterým je možné přidat foto.

Funkcie „Diagnostika” v terminálu PDA umožňuje kontrolu správnosti činnosti jednotlivých zařízení systému ELTE GPS namontovaných na popelářském voze.

Terminál taky umožňuje zobrazení naplánované trasy a zobrazení sběrných bodů odpadů.

Funkce „Naviguj”, přes navigační aplikaci naistalovanou v terminálu, dovoluje na automatické navádění k vybranému sběrnému bodu odpadu bez nutnoti zadávání jeho adresy.

Terminál umožňuje zobrazení seznamu popelnic (s informací o jejich typu, obsahu a určení), připavených k odběru v rámci naplánované trasy.

V případě nepředvídaných událostí může obsluha o nich informovat pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek. Poznámka může být přídána ke konkrétnímu sběrnému bodu odpadu nebo ke konkrétní popelnici nebo pytli na odpad.

Pomocí mobilního zařízení se zabudovaným fotoaparátem je možné posílát fotosnímky do terminálu PDA s využitím sítě WIFI. Odeslaný fotosnímek je přílohou k záznamu dokumetujícímu nesprávnosti zjištěné ve sběrném bodu odpadu.

Naprogramování terminálu informuje o nepředvídaných událostech a odchylkách v čase odběru odpadu na dané trase – například o odběru popelnice která nabyla naplánována v plánu trasy.

Terminál uožňuje oboustrannou komunikaci s dipečerem.

REFERENCE