Systém komunikace s řidičem

Systém ET Connect pomáha zlepšovat vykonávání pracovních úkolů. Umožňuje mimo jiné komunikaci s řidičem, navigaci GPS, diagnostiku jednotlivých zařízení ELTE GPS namontovaných na popelářském vozu.

Zároveň poskytuje možnost zobrazení plánu trasy jako seznam jednotlivých míst nakládky. V případě výskytu nepředvídaných událostí o nich může posádka informovat pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek, ke kterým je možné přiřadit foto.

Funkcie „Diagnostika” v terminálu PDA umožňuje kontrolu fungování jednotlivých zařízení od společnosti ELTE GPS, kterými je svozové auto vybaveno.

Terminál dále umožňuje zobrazení naplánované trasy a jednotlivých svozových stanovišť.

Funkce "Naviguj" umožňuje automatické navádění mezi jednotlivými stanovišti svozu odpadu bez nutnosti jejich ručního zadávání do PDA terminálu.

Terminál umožňuje zobrazení seznamu popelnic (s informací o jejich typu, obsahu a určení), připavených k svozu v rámci naplánované trasy.

V případě výskytu nepředvídaných událostí o nich může posádka informovat pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek, ke kterým je možné přiřadit foto. Poznámka může být přídána ke konkrétnímu sběrnému bodu odpadu nebo ke konkrétní popelnici či pytli na odpad.

Pomocí mobilního zařízení se zabudovaným fotoaparátem je možné posílát fotosnímky do terminálu PDA s využitím sítě WIFI. Odeslané foto poté tvoří přílohu k záznamu o nepředvídatelné situaci zjištěné na některém z míst nakládky.

Terminál zároveň upozorňuje obsluhu o odchylkách v reálném čase, např. pokud dojde ke svozu popelnice mimo naplánovanou trasu.

Terminál uožňuje oboustrannou komunikaci s dispečerem.

REFERENCE