ET Control - Systém realizace a kontroly tras a harmonogramů

Systém ET Control stanoví dokonalé podmínky pro vyhodnocení kvality vykonaného odběru komunálního odpadu. Dovoluje nejenom kontrolu práce pracovních skupin, ale zároveň vypracování zpráv a vyhledání informací o vykonaných a nevykonaných pracovních úkolech, podle libovolné adresy (sběrného bodu), rozsahu, jízdy nebo data.

REFERENCE