Systém dynamického vážení komunálního odpadu

ET Dynamic je komplexně zautomatizovaný systém dynamického vážení komunálního odpadu. Vážení se děje bez zastavení vysýpacího zařízení - je vykonáno v čase vyprázdňování popelnic.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:
JE POUŽÍVÁN NA RŮZNÝCH TYPECH NÁSTAVEB
AUTOMATICKY VÁŽI ODPADKY V ČASE VYSYPÁVANÍ POPELNICE, BEZ POTŘEBY PŘERUŠIT VYSYPÁVÁNÍ POPELNICE

Montáž systému dynamického vážení popelnic děleném vyklápěči popelnic.

SPOLUPRACUJE S TENZOMETRIÍ RŮZNÝCH ROZMĚRŮ
OBSAHUJE MOŽNOST LEGALIZACE
JE VYBAVEN PROFESINÁLNÍ SKLADBOU ZAŘÍZENÍ, kterého součástí jsou: váhový počítač, akceleometr a sestava tenzometrů

Montáž systému dynamického vážení popelnic na neděleném vysýpači popelnic

SPOLUPRACUJE ZE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS A HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
SPOLUPRACUJE S TERMINÁLEM PDA (ET Connect).
SPOLUPRACUJE ZE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRAS A HARMONOGRAMU (ET Control)

Výpis odečtených hodnot vážení

Terminál PDA naistalován ve vozidle ukazuje množství jednotlivých vážení. To umožňuje obsluze neustálou kontrolu správnosti prováděného vážení.

REFERENCE