Systém statického vážení komunálního odpadu

Systém ET Static je řešení, kterým se realizuje vážení komunálního odpadu pomocí statické váhy. Statické vážení může být také automatické, ale na rozdíl od dynamického vyžaduje krátké pozastavení během vysypávání odpadu do nástavby.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY SYSTÉMU:
MOŽNOST POUŽITÍ NA RŮZNÝCH TYPECH NÁSTAVEB
JE VYBAVENO SPECIÁLNÍ SESTAVOU ZAŘÍZENÍ, kterého součástí je váhový počítač a zostava tenzometrů
MOŽNOST CERTIFIKACE PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM
UMOŽŇUJE ŠIROKOU ŠKÁLU MĚŘENÍ
SPOLUPRACUJE ZE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS A HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
SPOLUPRACUJE ZE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRAS A HARMONOGRAMŮ (ET Control)
SPOLUPRACUJE S TERMINÁLEM PDA (ET Connect).

Terminál PDA s výpisem naměřených hodnot při vážení

Montáž tenzometrických snímačů pro vážení kontejnerů typu KP7

Montáž tenzometrických snímačů pro vážení na nástavbě HDS

Místo pro montáž tenzometrických snímačů pro vážení nástaby vozu.

Depending on the type of waste collection vehicle, the strain gauges of ET Static system are fixed in different places of the vehicle, e.g. on the frame.

REFERENCE