Systém statického vážení komunálního odpadu

Systém ET Static je řešením, kterým se realizuje vážení komunálního odpadu statickým vážením. Statické vážení může být automatizovaným procesem, ale vyžaduje krátké pozastavení vsypání odpadu z popelnice nebo kontejneru do nástavby.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY SYSTÉMU:
MŮŽE BÝT NAMONTOVÁN NA RŮZNÝCH NÁSTAVBÁCH
MÁ SPECIÁLNÍ SESTAVU ZAŘÍZENÍ, kterého součástí je váhový počítač a zostava tenzometrů
MÁ MOŽNOST LEGALIZACE
UMOŽŇUJE ŠIROKOU ŠKÁLU MĚŘENÍ
SPOLUPRACUJE ZE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS A HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
SPOLUPRACUJE ZE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRAS A HARMONOGRAMU (ET Control)
SPOLUPRACUJE S TERMINÁLEM PDA (ET Connect).

Terminál PDA s výpisem naměřených hodnot při vážení

Motáž tenzometrických snímačů při systému vážení na nástabě přizpůsobené při vysypávaní kontejnerů typu KP7

Motáž tenzometrických snímačů při systému vážení na nástabě HDS

Místo pro montáž tenzometrických snímačů pro systém vážení nástaby vozu.

Depending on the type of waste collection vehicle, the strain gauges of ET Static system are fixed in different places of the vehicle, e.g. on the frame.

REFERENCE