Systém sekvenčních fotografií a videozáznamu

Systém ET Pics umožňuje zdokumentování vykonávaných úkolů nebo nepředvídaných událostí zdokumentovaných ve formě fotek nebo videí.

Předností je geodatování pořízených fotek a videí. Tato funkce přidává k záznamům jejich pozici, kde byly pořízené, a tím umožní jejich rychlé vyhledávání podle konkrétní ulice nebo adresy. Díky tomuto systému získá uživatel nástroj pro kontrolu vykonané práce a důkaz v případě reklamací.

V ET Pics je možné využívat různé možnosti, záléží jenom na tom, jestli chceme registrovat obraz ve formě videí, nebo fotek.

REGISTR VIDEÍ:

  • registruje obraz ve formě videí;
  • umožňuje zápis obrazu z více kamer;
  • umožňuje nastavení pořizování záznamu, např. od nastartování auta nebo aktivace hydrauliky, atd.;
  • je konfigurovatelný i vzhledem ke kvalitě zapisovaného obrazu;
  • možnost odesílání záznamů on-line nebo ukládání na SD kartu či HDD.

REGISTR FOTEK – PHOTOBOX:

  • registruje obraz ve formě fotek;
  • umožňuje zápis fotek z více kamer;
  • možnost nastavení frekvencí pro zachycení foto obrazu;
  • je konfigurovatelný i vzhledem ke kvalitě zapisovaného obrazu;
  • možnost odesílání záznamů on-line nebo ukládání na SD kartu či HDD.

Terminál PDA – foto přidávané do záznamu

Pomocí mobilního zařízení se zabudovaným fotoaparátem je možné zasílat fotky přímo do PDA terminálu přes WIFI. Odeslané foto poté tvoří přílohu k záznamu o nepředvídatelné situaci zjištěné na některém z míst nakládky.

REFERENCE