Systém optimalizace svozových tras

Hlavním problémem při plánování tras je optimální využití flotily popelářských vozů tak, aby při svozu všech naplánovaných míst ujela co nejmenší počet kilometrů za co nejkratší čas.

Systém ET Optimal řeší výše uvedený problém a dovoluje efektivně využít vozidla, která jsou potřebná pro efektivní uložení a plánování tras. Bere v potaz kapacitu nástaveb vozidel i popelnic, frekvenci jejich svozu a lokalizaci. Trasa je poté naplánována tak, aby svoz odpadů z jednotlivých stanovišť a následné vysypání na koncovce zabraly co nejméně času při nejkratší ujeté vzdálenosti.

Pro vypočítání optimální trasy pak zbývá pouze vložení parametrů a proměnných dispečerem a vydefinování důležitosti jednotlivých kritérií.

Přínos systému ET Optimal:

  • zvýšení efektivity práce dispečerů a posádek svozových vozů;
  • snížení množství ujetých kilometrů a zkrácení času na realizaci úkolů;
  • co nejefektivněší přidělování úkolů a využití vozidel;
  • snížení nákladů na svoz odpadu;
  • efektivní realizaci úkolů a tím zvýšení jakosti poskytovaných služeb;
  • zvýšení konkurenceschopnosti firmy;
  • kontrolu správnosti vykonávání úkolů.

REFERENCE