Systém monitorování naplněnosti popelnic

Systém ET Bins je řešení pro monitorování aktuálního stavu naplnění popelnic. Specielně umístněné čidlo v popelnici měří stav naplnění odpady. Data o naplnění spolu s lokalizací popelnice jsou zasílány do systému. Informace o naplnění a lokalizaci jsou zobrazovány na digitální mapě, díky čemu uživatel ví, které popelnice je potřeba vyvést. Systém automaticky upozorňuje uživatele o vzniklých problémech jako např. přeplnění, převrácení, požár uvnitř popelnice nebo jeho neautorizovaná manipulace (např. krádež).

REFERENCE