Systém manuální identifikace RFID

Identifikaci popelnic nebo kontejnerů je možné provádět také pomocí multifunkční manuální čtečky, která načítá informace z RFID transpondérů umístěných na libovolném typu nádoby na komunální odpad. Manuální identifikace je vykonávána systémem ET Manual RFID.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:
MŮŽE BÝT POUŽITÝ NA RŮZNÝCH TYPECH POPELNIC A KONTEJNERŮ
UMOŽŇUJE MANUÁLNÍ ODEČTENÍ TRANSPONDÉRA PŘI VSYPÁNÍ POPELNICE
SPOLUPRACUJE S RŮZNÝMI TYPY TRANSPONDÉRŮ
PRACUJE NA RŮZNÝCH FREKVENCÍCH
JE VYBAVEN PROFESIONÁLNÍ SESTAVOU ZAŘÍZENÍ

identifikace nádob na odpad je realizována pomocí manuální čtečky RFID, která je dodána včetně stojanu s nabíjením, který se montuje na nástavbě vozu a transpondérů RFID namontovaných na nádobách na odpadky.

ODHALUJE A SIGNALIZUJE ODCHYLKY BĚHEM VYKONÁVÁNÍ NAPLÁNOVANÉ TRASY
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
SPOLUPRACUJE S TERMINÁLEM PDA (ET Connect).

REFERENCE