Systém manuální identifikace RFID

Identifikaci popelnic /nebo kontejnerů je možné provádět taky ručně pomocí bezpřevodníkového RFID, který odečítá informace z transpondéru RFID namotovaného na libovolném typu nádoby na komunální odpad. Manuální identifikace RFID je vykonávána systémem ET Manual RFID.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:
MŮŽE BÝT POUŽIT NA RŮZNÝCH TYPECH POPELNIC A KONTEJNERŮ
UMOŽŇUJE MANUÁLNÍ ODEČTENÍ TRANSPONDÉRA PŘI VSYPÁNÍ POPELNICE
SPOLUPRACUJE S RŮZNÝMI TYPY TRANSPONDÉRŮ
PRACUJE NA RŮZNÝCH FREKVENCÍCH
JE VYBAVEN PROFESIONÁLNÍM KOMPLETEM ZAŘÍZENÍ

identifikace nádob na odpad je realizována pomocí manuální čtečky RFID, která je dodána včetně stojanu s nabíjením, který se montuje na nástavbě vozu a transpondérů RFID namontovaných na nádobách na odpadky.

ODHALUJE A SIGNALIZUJE ODCHYLKY BĚHEM VYKONÁVÁNÍ NAPLÁNOVANÉ TRASY
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
SPOLUPRACUJE S TERMINÁLEM PDA (ET Connect).

REFERENCE