Systém lokalizace

Lokalizátory k monitorování vozidel a osob.

Systém ET GPS slouží k monitorování lokalizace pohybujících se objektů. Nejdůležitějším elementem je lokalizátor GPS. Zapisuje data lokalizace objektu, jeho rychlost, směr pohybu a zároveň informace z čidel a interfejsů. Data uložená v interní paměti GPS lokalizátoru jsou předána do monitorovacího systému. To umožňuje vytváření reportů o trase a zastávkách. V případě připojení dalších senzorů je také možné zobrazovat informace o aktivaci vyklápěče, otevření břicha při výsypu atd.

SMOK Mobile

Monitorování vozidel je dále možné přes aplikaci SMOK Mobile, kterou je možné nainstalovat na jakékoliv mobilní zařízení (smartphone nebo tablet) s operačním systémem iOS nebo Android.

REFERENCE