Systém lokalizace

Lokalizátory k monitorování vozidel a osob.

Systém ET GPS slouží k monitorování lokalizace pohybujících se objektů. Nejdůležitějším elementem je lokalizátor GPS. Zapisuje data lokalizace objektu, jeho rychlost, směr pohybu a zároveň informace z čidel a interfejsů. Data zapsaná v interním monitorování. Na jejich základu je možné dělat různé záznamy (raporty) mimo jiné z tras přejezdů, z přestojů i ze snímačů a interfejsů například se snímače vysypání a nasypání odpadků.

SMOK Mobile

Monitorování vozidel je možné taky v aplikaci SMOK Mobile instalované na mobilních zařízeních jako smartfon nebo tablet, pracujících v iOS, Android nebo Windows Phone.

REFERENCE