Systém letní a zimní údržby silnic

ET Roads je systém kontrolující práci vozidel udržujících silnice, například odhrnovačů sněhu, zametacích vozidel a jiných. Podporuje a kontroluje procesy spojené s letní a zimní údžbou silnic a komunikací.

Díky vybavení pluhových vozidel dodatečnýmí snímači pozice pluhu a posypu je možné monitorování jejich práce. Informace z čidel, ke kterým je přiřazena i lokalizace, jsou odesílány do systému SMOK Net. V případě zametacích vozů může být monitorován signál spuštění zametacích mechanizmů. V nových posypových a zametacích vozech je možné získat data prostřednictvím sběrnice CAN-BUS a jiných senzorů, jako například hustoty a šířky posypu.

Data zaznamenaná pomocí zařízení namontovaných na vozidlech pro odklízení sněhu nebo čištění silnic jsou přenášena do aplikace SMOK Net.

Pohled na mapu s lokalizací vozu a jeho parametry

REFERENCE