Systém letní a zimní údržby silnic

ET Roads je systém kontrolující práci vozidel udržujících silnice, například odhrnovačů sněhu, zametacích vozidel a jiných. Podporuje a dozoruje procesy spojené s letní a zimní údžbou silnic a komunikací.

Díky vybavení pluhových vozidel dodatečnýmí snímači pozice pluhu a posypu je možné monitorování jejich práce. Informace z čidel zároveň s registrací dat jako lokalizace (místo) a čas jsou odesílány na zpracování do systému SMOK Net. V případě zametacích vozů může být monitorován signál spuštění zametacích mechanizmů. V nových posýpových a zametacích vozech je možný taky odečet ze sběrnice CAN-BUS a jiných dat například hustoty a šířky posypu.

Data registrovaná přes zařízení namontovaná na vozidlech realizujících odklízení sněhu nebo čištění silnic, jsou zobrazována v aplikaci SMOK Net.

Pohled na mapu společně s lokalizací vozu a jeho parametry

REFERENCE