Systém kontroly požití alkoholu

ET Alco je systém, který umožňuje kontrolu pracovníků na požití alkoholu. Propojením funkce identifikace řidiče/pracovníka s dodatečným měřícím zařízením, jakým je ET Alco, dovoluje automatické přiřazení kontroly požití alkoholu k danému pracovníkovi.

Výhody kontroly npožití alkoholu v systemu ET Alco:

  • rýchlé a přesné měření;
  • krátké časové rozestupy mezi měřeními;
  • jednoduchá obsluha - měření může být samostatně prováděno pracovníkem;
  • automatická registrace všech výsledků měření na alkohol do systému;
  • možnost pořizovat zprávy z probíhajících měření;
  • spuštení stanovených opatření v případě pozitivního výsledku měření přítomnosti alkoholu u pracovníka, například zablokování karty řidiče a tím zastavení motoru vozu, zadávání instrukcí apod.

REFERENCE