Systém inventarizace popelnic

Systém ET Mark umožňuje inventarizaci popelnic, přes unikátní číslo transpondéra RFID, nebo etikety s čárovým kódem umístěným na popelnici, a díky tomu mít přehled o majiteli, adrese a lokalizaci.

Transponder RFID

Pro označení popelnic se nejčastěji používají transpondéry RFID, které se od sebe liší v závislosti na použité technologii RFID a typu nádoby na odpadky.

Nejdůležitější vlastnosti transpondérů RFID jsou:

  • jednoduchá montáž;
  • spolupráce ze systémem automatické identifikace RFID - ET Auto RFID;
  • spolupráce ze systémem manuální identifikace RFID - ET Manual RFID;
  • odolnost vůči povětrnostním podmínkám;
  • spolehlivost;
  • dlouhá životnost;
  • možnost použít transpordér vícekrát.
Etikety s čárovým kódem

Alternatívním řešením k transpondérům RFID je označení popelnic na komunální odpad etiketami s čárovými kódy. Nejčastěji se používají etikety z fólie z termotransferovým potiskem.

Použití etiket s čárovým kodem znamená:

  • jednostavno za montažu,
  • prilagodljiv uzorak etikete,
  • suradnja sa sustavom ručne RFID identifikacije – ET Manual RFID.
Aplikace SMOK iPGO

Mobilní aplikace SMOK iPGO usnadňuje proces invenarizace popelnic - slouží do připsání unikátních čísel transpordérů RFID, nebo etiket s číselnými kódy ke sběrné nádobě společně s jeho lokalizací, typu označení (papír, sklo a.p.). Aplikace může pracovat na kolektoru RFID nebo na mobilním zařízení.

Kolektor RFID

Kolektor RFID je speciální zařízení, které splupracuje s aplikací SMOK iPGO. Má zabudován modul GPS, modul GSM, čtečku RFID a čtečku čárových kódů.

Čteky RFID pro mobiní zařízení

Čteky RFID pro mobiní zařízení

Check USB i Check miniUSB jsou čtečky RFID pro mobilní zařízení (tablet, smartphone) připojené přes USB port, které spolupracují s aplikací SMOK iPGO.

REFERENCE