Systém distribuce paliva

ET Fuel Tank je systém vytvořen pro celkovou kontrolu a vyúčtování spotřeby paliva odebraného z přenosných palivových stanic (nádrží).

Skládá se z: terminálu nádrže čerpací stanice, čtečky RFID umožňující identifikaci zaměstnaců a vozidel a měřiče přečerpaného paliva. Díky tomu je možné kontrolovat množství tankovaného tedy vydaného paliva z ohledem na vozidlo nebo řidiče, který palivo tankuje.

Funkcie systému:

  • Vzdálené odečítání probíhajících informací o množství paliva v nádrži palivové stanice;
  • Evidence a archivace všech tankování a výdejů paliva;
  • Vyhotovuje zprávy (raporty) o naplnění nádrží palivových stanic a výdeje paliva při tankování vozidel;
  • Možnost vydávání karet vozidel a pracovníků, servisních karet s možností jejich úpravy;
  • Korekce a úpravy množství paliva v nádrži čerpací stanice určeným zodpovědným pracovníkom;
  • Dálkové řízení (ovládání) palivové pistole (pumpy);
  • Vizualizace umistnění (lokalizace) přenosných palivových stanic na elektronické mapě;
  • Odhaluje vytékání, odcizování nebo jiné příčiny úbytku paliva v nádrži, díky volitelné možnosti využití sondy paliva.

Použití systému ET Fuel Tank společně ze systémem ET Fuel garantuje plnou kontrolu a dozor nad hospodařením s palivem ve firmě od momentu naplnění nádrže palivové stanice až do spotřebování (tankování) paliva vozily nebo stroji.

REFERENCE