Systém automatické identifikace RFID

Systém ET Auto RFID – systém automatické identifikace RFID – byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi klienty z komunální branže tak, aby splňoval jejich potřeby a požadavky trhu. Nabízený systém ELTE GPS automatické identifikace RFID je možné naintalovat u všech druhů nástaveb. Identifikace popelnic (kontejnerů) je zpracovávána pomocí sestavy antén RFID a čteček RFID namontovaných na vozidlech a trasportérů RFID, umístěných na popelnicích.

Přehledná evidence nádob a svozových stanovišť zvyšuje efektivitu vykonávané práce.
Zlepšení řízení a snížení provozních nákladů společnosti.
Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro Vaše zákazníky.

Automatická identifikace RFID LF

Vybavení vozidel pro svoz odpadů systémem identifikace nádob, dovoluje urychlit a usnadnit proces svozu.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY SYSTÉMU:
MŮŽE BÝT NAMONTOVÁN NA RŮZNÝCH NÁSTAVBÁCH
OBSAHUJE AUTOMATICKÉ ODČÍTÁNÍ TRANSPONDÉRA (ČIDLA) PŘI VÝSYPU POPELNICE
SPOLUPRACUJE S RŮZNÝMI TYPY TRANSPONDÉRŮ (ČIDEL)

Transpondéry RFID

VYKRÝVÁ A SIGNALIZUJE NESHODY POČAS VYKONÁVÁNÍ NAPLÁNOVANÉ TRASY

Optickoakustická signalizace

SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
OBSAHUJE PROFESIONÁLNÍ SKLADBU ZAŘÍZENÍ -

automatická identifikace popelnic realizovaná pomocí sestavy antén a čteček RFID namontovaných na vozidlech a zároveň transportérů namontovaných na popelnicích a kontejnerech.

Příklad montáže antén RFID na vozidle se zadním nakládáním.

PRACUJE NA RŮZNÝCH FREKVENCÍCH
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE I KONTROLY TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
TRANSPONDÉRY RFID

V nádobách vybavených z výroby ISO otvorem pro umístění RFID transpondérů jsou instalovány čipy ve tvaru "špuntu". Popelnice, které nejsou tímto místem vybavené (např. kovové), jsou očipované pomocí transpondérů přinýtovaných na boční nebo přední straně, kde je možné jejich načítání.

Automatická identifikace RFID UHF

Propojením systému lokalizace vozidel (ET GPS) s RFID transpondéry, pracujícími na technologii UHF, získáte jednoduchý a spolehlivý systém umožňující kontrolu rozmístění a svozu kontejnerů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:
LZE HO POUŽÍVAT NA RŮZNÝCH NÁSTAVBÁCH
UMOŽNUJE AUTOMATICKÉ ODEČÍTÁNÍ TRANSPONDÉRU PŘI ODEBÍRÁNÍ POPELNICE/KONTEJNERU
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS ODBĚRU ODPADKŮ VČETNĚ HARMONOGRAMŮ PRÁCE. (ET Plan)
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRASY VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
JE VYBAVEN PROFESIONÁLNÍ SESTAVOU ZAŘÍZENÍ -

hlavními jeho elementy jsou anténa, čtečka RFID/UHF a snímač přítomnosti kontejneru, který není vybaven identifikátorem RFID/UHF.

MŮŽE VYKONÁVAT ODEČÍTÁNÍ Z DELŠÍCH VZDÁLENOSTÍ A

REFERENCE