Systém automatické identifikace RFID

Systém ET Auto RFID – systém automatické identifikace RFID – byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi klienty z komunální branže tak, aby splňoval jejich potřeby a požadavky trhu. Nabízený systém ELTE GPS automatické idetifikace RFID je možné naintalovat u všech druhů nástaveb. Identifikace popelnic ( kontejnerů) je zpracovávána pomocí sestavy antén RFID a čteček RFID namontovaných na vozidlech a trasportérů RFID, umístěných na popelnicích.

Ulehčuje práci s databází odpadkových nádob a tím zefektivňuje vykonávanou práci.
Dovoluje kontrolovat fungování řízení a tím snížit náklady společnosti.
Zlepšuje jakost poskytovaných služeb.

Automatická identifikace RFID LF

Vybavení vozidel pro svoz odpadků systémem identifikace nádob na odpadky dovoluje urychlit a usnadnit proces odvozu odpadků.

NEJVĚTŠÍ VÝHODY SYSTÉMU:
MŮŽE BÝT NAMONTOVÁN NA RŮZNÝCH NÁSTAVBÁCH
OBSAHUJE AUTOMATICKÉ ODČÍTÁNÍ TRANSPONDÉRA (ČIDLA) PŘI ODEBRÁNÍ POPELNICE
SPOLUPRACUJE S RŮZNÝMI TIPY TRANSPONDÉRU (ČIDEL)

Transpondéry RFID

VYKRÝVÁ A SIGNALIZUJE NESHODY POČAS VYKONÁVÁNÍ NAPLÁNOVANÉ TRASY

Optickoakustická signalizace

SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Plan)
OBSAHUJE PROFESIONÁLNÍ SKLADBU ZAŘÍZENÍ -

automatická identifikace popelnic realizovaná pomocí sestavy antén a čteček RFID namontovaných na vozidlech a zároveň transportérů namontovaných na popelnicích.

Příklad montáže antén RFID na vozidle se zadním nakládáním.

PRACUJE NA RŮZNÝCH FREKVENCÍCH
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE I KONTROLY TRAS VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
TRANSPONDÉRY RFID

V popelnicích vybavených z výroby místem pro umístnění transpondéru RFID jsou instalovány transpondéry ve tvaru „špuntu”. V popelnicích které nejsou vybaveny takovým místem, např. kovových, se používají transpondéry připevněny na bočné nebo přední straně v místě, kde je možné jeho odečítání.

Automatická identifikace RFID UHF

Propojením systému lokalizace vozidel (System ET GPS) s transpondéry RFID ve standartu UHF dovoluje vytvořit jednoduché a spolehlivé zařízení umožňující disponování a kontrolování popelnic a kontejnerů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:
LZE HO POUŽÍVAT NA RŮZNÝCH NÁSTAVBÁCH
UMOŽNUJE AUTOMATICKÉ ODEČÍTÁNÍ TRANSPONDÉRU PŘI ODEBÍRÁNÍ POPELNICE/KONTEJNERU
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM PLÁNOVÁNÍ TRAS ODBĚRU ODPADKŮ VČETNĚ HARMONOGRAMŮ PRÁCE. (ET Plan)
SPOLUPRACUJE SE SYSTÉMEM REALIZACE A KONTROLY TRASY VČETNĚ HARMONOGRAMŮ (ET Control)
JE VYBAVEN PROFESIONÁLNÍ SESTAVOU ZAŘÍZENÍ -

hlavními jeho elementy jsou anténa a čtečka RFID/UHF a snímač přítomnosti kontejneru, který není vybaven identifikátorem RFID/UHF.

MŮŽE VYKONÁVAT ODEČÍTÁNÍ Z DELŠÍCH VZDÁLENOSTÍ A

REFERENCE