SMOK iPGO

Aplikace SMOK iPGO která je instalována na mobilních zařízeních a která napomáhá při inventarizaci popelnic. Umožňuje provádět kontrolu, jestli je odebírání odpadu děláno kvalitně a jestli obyvatelé třídí a likvidují odpady v souladu s nařízeními a smlouvami.

Aplikace SMOK iPGO na mobilních zařízení umožňuje:

  • rychlou a jednoduchou kontrolu správnosti prováděné inventarizace popelnic;
  • je to nezávislá kontroly, například když firma, která odebírá odpadky, nemá tohle řešení;
  • rychlé a jednoduché hlášení o nepředvídané situaci ve formě poznámek a fotek;
  • ověřuje požadavky nahlášeny pro daný sběrný bod odpadu; stanový zdroj dodatečných informací v případě reklamací nebo sporných situací;
  • kontroluje práci a když se zapne aplikace lokalizace kontrolora, je ji vidět v systému.

Hledání bodu odběru odpadu, ve kterém nastala nepředvídaná situace

Výsledky vyhledávání

Výbrání bodu odběru odpadu, ve kterém nastala nepředvídaná situace

Dodatečné poznámky

Přidané foto

REFERENCE